Světci k nám hovoří...


blah. Tomáš Green

Thomas Green, presb.

21. ledna, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:1642

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1558 poblíž Oxfordu v Anglii. Ve své zemi se chtěl stát misionářem. Po studiích v Oxfordu odešel za studiem do jezuitské koleje ve francouzské Remeši. Odtud přešel na další studia do Valladolidu ve Španělsku a vzdělání dokončil v Seville. Zpět do Anglie odešel v roce 1592. Anglická vláda ve snaze přinutit katolické kněze k odchodu do exilu jich 47 v roce 1606 zatkla. Mezi nimi byl i Tomáš Green. Po odchodu z vlasti se tajně vrátil zpět, aby pokračoval ve své kněžské službě pod falešným jménem Reynolds. V roce 1628 byl znovu zatčen, odsouzen, ale nepopraven, a bez obvyklých formalit roku 1635 dostal povolení k opuštění vězení. Okamžitě začal pokračovat ve svém misijním působení. Znovu byl zatčen 19. 1. 1642 a hned odsouzen společně s benediktinským knězem Albanem Roe. Jejich poprava byla vykonána o dva dny později krutým způsobem v Tyburnu (dnes součást londýnské čtvrti West End) v Anglii.

Papež Pius XI. Tomáše Greena 15. 12. 1929 blahořečil společně se 136 dalšími mučedníky Anglie z let 1535 až 1681.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, m. Romæ (s. III.-IV.); Publius, ep. Athenarum (s. II.); Fructuosus, Augurius et Eulogius, diaconus (259); Patroclus, m. Trecis (asi s. III.); Epiphanius, ep. Papien (496); Meginradus (ca. 861); Zacharias, monachus (asi 950); Eduardus Stransham et Nicolaus Wheeler (1586); Albanus Roe (1642); Thomas Green, presb. (1642); Iosepha Maria a Sancta Agnete (1696); Ioannes Baptista Turpin du Cormier et XIII socii (1794); Ioannes Yi Yun-il (1867)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.