Světci k nám hovoří...


sv. Jan Yi Yun-il

Ioannes Yi Yun-il

21. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1867

ŽIVOTOPIS

Jan Yi Yun-il (Ni Tung-il) se narodil v roce 1823 v Hongju v Chungcheong-do v Jižní Koreji. Zůstal laikem, oženil se a stal otcem rodiny. Pracoval jako rolník a byl také katechetou. Pro tuto vedlejší činnost, tolik důležitou pro život z víry a její šíření, musel v korejském Taegu také mnoho vytrpět.

Byl hodně bitý prutem a při mučení mu byly vykloubeny končetiny. Jeho pevnost ve víře však nic neoslabilo. Ve 44 letech s láskou přijal mučednictví za posílení víry v Krista. K jeho stětí došlo 21. 1. 1867 v Daegu v Gyrongsangbuk-do v Jižní Koreji. V této zemi byl poslední obětí za velkého pronásledování, ze kterého bylo spolu s ním 6. 5. 1984 papežem Janem Pavlem II. svatořečeno 103 mučedníků. V jejich čele je připomínán sv. Ondřej Kim Tae-gŏn a Pavel Chŏng Ha-sang. Jednalo se o první slavnost svatořečení, které se konalo od r. 1369 jako první mimo Řím.

Společná památka 103 mučedníků je slavena 20 září.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, m. Romæ (s. III.-IV.); Publius, ep. Athenarum (s. II.); Fructuosus, Augurius et Eulogius, diaconus (259); Patroclus, m. Trecis (asi s. III.); Epiphanius, ep. Papien (496); Meginradus (ca. 861); Zacharias, monachus (asi 950); Eduardus Stransham et Nicolaus Wheeler (1586); Albanus Roe (1642); Thomas Green, presb. (1642); Iosepha Maria a Sancta Agnete (1696); Ioannes Baptista Turpin du Cormier et XIII socii (1794); Ioannes Yi Yun-il (1867)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.