Světci k nám hovoří...


sv. Valerius

Valerius, ep. Cæsaraugustan

22. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:305/315

ŽIVOTOPIS

Martyrologium nám dnes připomíná tohoto svatého biskupa Valeria ze Zaragozy (uváděné také Caesaraugusta či Saragossa) v dnešním Španělsku. Zdůrazňuje, že se účastnil prvního koncilu v Illiberis v pozdější Elviře a se svým jáhnem Vincencem, jehož nezávazná památka je rovněž v tento den, byl za Diokleciánova pronásledování násilně odveden k soudu do Valencie. Z této doby jsou tyto informace nejspolehlivější a vyskytují se k nim jen doplňující zprávy.

Koncilu konanému v prvním desetiletí IV. století v Elviře se spolu s biskupem Valeriem účastnilo 19 biskupů a jednali o úpravě norem v církvi, zvláště co se týče celibátu.

U pozdějšího soudu ve Valencii, před kterým byl Valerius jistou dobu držen ve vězení při nedostatku jídla, byl odsouzen k exilu. Traduje se, že byl deportován do Aneto v aragonském pohoří Pyrenejí. Také další zprávy jsou nedostatečně věrohodné, protože se rozcházejí v tom, zda opravdu zemřel v exilu. Údajně v roce 315 v Anetu, kde jeho tělo místní křesťané pohřbili do kaple pevnosti Strada. Po požáru vzpomínka na něj upadla v zapomenutí. V roce 1065 biskup Arnolfo z Roty měl prý vidění, podle kterého ostatky Valeria nalezl a přenesl do kostela sv. Vincence v Roty. Tam je jejich přenesení připomínáno 20.10. Nové martyrologium podle Jeronýmova martyrologia vrátilo Valeriovu vzpomínku na 22. 1. z předchozí, která byla 28. 1.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, m. Valentiæ (304); Valerius, ep. Cæsaraugustan (305/315); Gaudentius, ep. Novarien (asi 418); Anastasius, monachus in Perside (628); Barnardus (842); Dominicus, abbas Soran (1031); Maria Mancini (1431); Antonius della Chiesa (1459); Gulielmus Patenson (1592); Franciscus Gil de Federich et Matthæus Alonso de Leziniana (1745); Vincentius Pallotti (1850); Gulielmus Iosephus Chaminade (1850); Laura Vicuña (1904); Iosephus Nascimbeni (1922); Ladislaus Batthyány-Strattmann (1931)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.