Světci k nám hovoří...


sv. Radim z Novary

Gaudentius, ep. Novarien

22. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 418

ŽIVOTOPIS

Bývá uváděno, že se narodil v roce 327 v Ivrea (70 km západně od Novary) v regionu Piemont v severozápadní Itálii. Rodiče byli pohané uctívající modly. Radim konvertoval díky působení Eusebia (pam. 2.8.), který byl od roku 345 prvním biskupem v Piemontsku. Později asi ve Vercelli přijal Radim od něj kněžské svěcení a byl pak poslán do Novary na pomoc o. Vavřinci, jedinému knězi v tomto kraji. Situaci měl těžší o to, že v kraji byl šířen blud arianismu. Ariánům byl nakloněn císař Constantius II., který v roce 355 svolal do Milána sněm, na němž ariáni odsoudili snad největšího zastánce pravověrného učení Atanáše jako svého hlavního protivníka a s ním ty biskupy, kteří byli na jeho straně. Mezi ně patřil i Eusebius, a proto musel do vyhnanství (přes Palestinu a Kappadocii byl odvlečen do Horního Egypta). Radim chtěl s ním zůstat ve vyhnanství, ale biskup ho poslal zpět, aby v Novary nahradil o. Vavřince, který byl mezitím zabit.

V roce 398 Simplicián (pam. 15. 8.), který byl nástupcem biskupa Ambrože, Radima vysvětil na biskupa Novary. Ten pak v Novaře a v okolí upevňoval víru, obracel hříšníky a provedl i potřebné reformy mezi duchovenstvem. V roce 417 nebo 418 zemřel ve své diecézi.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, m. Valentiæ (304); Valerius, ep. Cæsaraugustan (305/315); Gaudentius, ep. Novarien (asi 418); Anastasius, monachus in Perside (628); Barnardus (842); Dominicus, abbas Soran (1031); Maria Mancini (1431); Antonius della Chiesa (1459); Gulielmus Patenson (1592); Franciscus Gil de Federich et Matthæus Alonso de Leziniana (1745); Vincentius Pallotti (1850); Gulielmus Iosephus Chaminade (1850); Laura Vicuña (1904); Iosephus Nascimbeni (1922); Ladislaus Batthyány-Strattmann (1931)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.