Světci k nám hovoří...


blah. Antonín della Chiesa

Antonius della Chiesa

22. ledna, připomínka
Postavení:kněz OP
Úmrtí:1459

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1394 v San Germano Vercelli ležícím mezi Turínem a Milánem v Itálii. Pocházel ze šlechtické rodiny markýze Della Chiesa di Roddi a otec se zprvu postavil proti jeho touze stát se u sv. Pavla ve Vercelli dominikánem. Do tohoto kláštera mohl vstoupit až ve 20 letech. Později zde složil řeholní sliby a začal filozofická a teologická studia. Na dokončení přípravy ke kněžství byl poslán do kláštera sv. Jana a Pavla v Benátkách. Po dokončení formace začal pastorační službu, ale zároveň si ještě zvyšoval vzdělání. Ve věku 28 let dostal za úkol reformovat dominikánský klášter S. Giovanni Pedemonte. Během svého života působil na mnoha místech v regionu Lombardie a Ligurie. Je charakterizován jako asketa s hlubokou vírou, velmi dobrý kazatel, horlivý v přivádění duší k Bohu i ve skutcích tělesného milosrdenství při péči o nemocné. Byl také ctitelem Panny Marie. Podle svědectví jednoho penitenta, který šel za ním do cely, pootevřenými dveřmi se stal svědkem vizionářského zážitku setkání o. Antonína s Pannou Marií. Za jeho života nesměl o této vizi mluvit.

Po čtyřiceti letech neúnavného apoštolátu, cest a asketického života se s předtuchou blížící se smrti vrátil do kláštera v Como. Jeho tělo bylo po smrti vystaveno v kostele a vydávalo příjemně sladkou vůni.

Blahořečený byl 15. 5. 1819 papežem Piem VII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, m. Valentiæ (304); Valerius, ep. Cæsaraugustan (305/315); Gaudentius, ep. Novarien (asi 418); Anastasius, monachus in Perside (628); Barnardus (842); Dominicus, abbas Soran (1031); Maria Mancini (1431); Antonius della Chiesa (1459); Gulielmus Patenson (1592); Franciscus Gil de Federich et Matthæus Alonso de Leziniana (1745); Vincentius Pallotti (1850); Gulielmus Iosephus Chaminade (1850); Laura Vicuña (1904); Iosephus Nascimbeni (1922); Ladislaus Batthyány-Strattmann (1931)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.