Světci k nám hovoří...


místo poprav Tyburn

místo poprav Tyburn

blah. Vilém Patenson

Gulielmus Patenson

22. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1592

ŽIVOTOPIS

Narodil se v hrabství Durham v Anglii. Za vlády Alžběty I. z důvodu pronásledování odešel studovat do římskokatolického semináře v Remeši. Nastoupil do něj na začátku května 1584. Kněžské svěcení přijal 19. 9. 1587 a do své vlasti se vrátil 17. 1. 1588. Kněžskou službu v dalším roce vykonával v západní části země. Když později, 12. 12. 1591, sloužil mši svatou v domě pana Vavřince Mompessona v Clerkenwell, byl po jejím skončení zatčen a vsazen do vězení v Londýně k dalším sedmi vězňům čekajícím na smrt. Z nich šest spoluvězňů přivedl k pokání a smířil s katolickou církví. Potom v Tyburnu podstoupil mučednickou smrt s pověšením, vykucháním a čtvrcením. Kati si prý za jeho pastýřské působení i ve vězení dali na mučení obzvlášť záležet. Blahořečený byl 15. 12. 1929 papežem Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, m. Valentiæ (304); Valerius, ep. Cæsaraugustan (305/315); Gaudentius, ep. Novarien (asi 418); Anastasius, monachus in Perside (628); Barnardus (842); Dominicus, abbas Soran (1031); Maria Mancini (1431); Antonius della Chiesa (1459); Gulielmus Patenson (1592); Franciscus Gil de Federich et Matthæus Alonso de Leziniana (1745); Vincentius Pallotti (1850); Gulielmus Iosephus Chaminade (1850); Laura Vicuña (1904); Iosephus Nascimbeni (1922); Ladislaus Batthyány-Strattmann (1931)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.