Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Gabriel Maria /Jan/ Allegra

Gabriel Maria /Ioannes Stephanus/ Allegra

26. ledna, připomínka
Postavení:misionář OFM
Úmrtí:1976

ŽIVOTOPIS

Narodil se jako Jan Štěpán 26. 12. 1907 v San Giovanni La Punta v regionu Sicílie v jižní Itálii do křesťansky žijící rodiny. Zde měl později 7 sourozenců. Díky své matce prožíval šťastné dětství prostoupené vírou a láskou k Ježíši. V 9 letech přijal první svaté přijímání i svátost biřmování a znal mnoho vyprávění o světcích. Ke každému byl usměvavý a přátelský. Rozuměl si s dětmi i s dospělými. Jeho nadání bylo patrné na prospěchu ve škole i v kostele, kde býval denně na mši svaté. S touhou stát se jednou františkánem nastoupil v polovině prosince do Serafinské koleje při opatství sv. Blažeje (San Biagio) v Acireale vzdálené 9 km od jeho domova. Po střední škole před dovršením 16 let přijal 13. 10. 1923 františkánský hábit i nové jméno Gabriel Maria a začal noviciát. Po jeho skončení 19. 10. 1924 složil první sliby a o dva roky později byl poslán na studium teologie s přípravným kurzem pro misionářskou činnost v Číně do římského Institutu Antonianum.

Gabriel Maria se v roce 1929 stal jáhnem a 25. 7. složil i slavnostní sliby. Následně se horlivě a s velkou zbožností připravoval na kněžské svěcení, které přijal 20. 7. 1930 v Římě.

Po návštěvě domova a pouti do míst, kde sv. František z Assisi obdržel stigmata, při vigilii nanebevzetí Panny Marie požádal tuto svou Matku, aby mu pomohla přeložit Bibli do čínštiny. Následně se začal připravovat na život misionáře v Číně, kam odešel 31. 5. 1931.

Do čínského Hengyangu dorazil 20. 7. 1931 a vášnivě hned začal s důkladným studiem čínštiny i se zaměřením na Bibli. Po čtyřech měsících už začal s apoštolátem mezi Číňany. Uděloval svátosti, kázal a měl katecheze v čínštině, jako by šlo o jeho rodný jazyk. Ve věku 25 let roku 1932 se již stal ředitelem chlapeckého semináře v Hengyangu. Přesto, že byl oddaný formaci semináře, nepustil ze zřetele to, že si předsevzal za svůj hlavní úkol za pomoci Matky Boží přeložit katolickou Bibli do čínštiny. S překládáním začal na svátek Panny Marie Bolestné v roce 1935. Zároveň začal navazovat kontakty s biblickými učenci a dalšími odborníky. Konal cesty do Říma a Svaté země, aby důkladně studoval a dokumentoval vše potřebné. Naplno šel za tím, co napomáhalo překladu Bible do čínštiny. Nenechal se zastavit ani ve válečném období, ani Maovou komunistickou revolucí v Číně, která působila velké problémy. Při překládání se mu dostalo pomoci od biskupa Raffaelangela Palazziho a od dalších. V činnosti na překladu Bible se mu dostalo i povzbuzení od papeže Pia XI., který byl v březnu 1938 o něm informován apoštolským vikářem z Hengyangu. Zároveň mu vzkázal, že bude muset hodně trpět, nepropadat depresi a neustále pracovat.

Otec Gabriel Maria dokončil překlad celého Starého zákona 21. 11. 1944 a v dalším roce na svátek Panny Marie Andělské s čínskými bratry a teology založil v Pekingu biblické studium připojené k místní katolické univerzitě. To zde musel o tři roky později ukončit z důvodu postupu komunistické armády. Když v říjnu 1949 převzali moc komunisté vedeni Mao Ce-tungem, Gabriel M. Allegra biblické studium přesunul do Hongkongu.

Papež Pius XII. mu pak na audienci dal významný grant na rozšíření jeho díla. Po návratu do Číny pokračoval v překladu Nového zákona. V Singapuru založil sociologickou studii, která ukázala jak sociální doktrína církve, kterou je evangelium, adekvátně a rozhodně odpovídá na problémy společnosti, jejichž řešení je patrné v Božím světle. Otec Gabriel Allegra zde také vydal i své dvě významné sociologické práce a stal se pak známým nejen v celém františkánském řádu. Postupně byly knihy Nového zákona publikovány v čínštině, od evangelií až po apokalypsu. Celé dílo dokončil 2. 8. 1961 a v roce 1968 bylo vytištěno jako jednosvazkové vydání. K němu v roce 1975 vydal v čínštině i biblický slovník. Otec Gabriel ještě konal kurzy a duchovní cvičení, v nichž jeho spolubratři pokračovali nejen v Číně, ale i v Koreji a Japonsku. Otec Gabriel Allegra svoji pozemskou pouť zakončil v nemocničním pokoji v Hongkongu 26. 1. 1976.

Papežem Benediktem XVI. byl blahořečený a beatifikační slavnosti 29. 9. 2012 v katedrále v Acireale z jeho pověření předsedal kardinál Angelo Amato SDB.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Timotheus et Titus, ep. Creten (s. I); Theogenes, m. Hippone (asi 257); Paula, vidua (404); Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius (s. VI.); Albericus, abbas (1109); Augustinus (Eystein) Erlandssön (1188); Maria de la Dive (1794); Iosephus Gabriel del Rosario Brochero (1914); Michael Kozal (1943); Gabriel Maria /Ioannes Stephanus/ Allegra (1976)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.