Světci k nám hovoří...


sv. Adelelm

Adelelmus

30. ledna, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:1079
Patron:arcidiecéze Burgos, zvláště kláštera, kde byl opatem; je vzýván při bolestech v zádech
Atributy:opat, sekera, svíčka

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Loudunu ve Francii do vznešené rodiny v některém z prvních desetiletí XI. století. Nejprve se rozhodl pro vojenskou dráhu s příslibem vyhlídek na slibnou kariéru. Brzy poté byl inspirován k pouti do Říma a v Issoire se setkal s Robertem (pam. 17. 4.), opatem kláštera Chaise-Dieu*. Toto setkání ho ovlivnilo natolik, že po dokončení pouti přišel za Robertem do Chaise-Dieu a stal se benediktinským mnichem s pověstí ctnostného života. Konstancie Burgundská, druhá manželka kastilského krále Alfonse VI., byla pověstí o něm velmi nadšená a pozvala ho do Burgosu ve Španělsku. Zde pak dostal od krále kapli s další budovou u bran města, aby z nich vytvořil prosperující klášter. Ten vybudoval a stal se v něm opatem. Ke klášteru prý přistavěl také nemocnici.

V dalších zprávách o něm je i jeho podíl na vyhnání Maurů a znovudobytí Toleda v roce 1085, když se kastilská armáda obávala překročit řeku Tajo. Podle legendy vyjel Adelelm na oslu jako první doprostřed řeky a za ním pak postupovala celá armáda. Z jeho života se také traduje větší počet zázraků, které konal.

Zemřel v diecézi Burgos a je pohřbený v kostele, který je mu zasvěcen. V něm se také nachází řada vyobrazení z jeho života včetně konaných zázraků.

POZNÁMKA

* Klášter Chaise-Dieu leží 20 km východně od Brioude. Od Lyonu je vzdálen přes 120 km jihozápadně a v polovině této cesty je Saint – Etienne, blízko kterého se nachází Averna. Pod tímto názvem je někde uváděno místo, poblíž kterého žili v poustevnách mniši spojováni se založením Chaise-Dieu pod vedením zakladatele Roberta.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martina (asi v první polovině III. s., nejspíš kolem r. 229. Dnešní text martyrologia místo na úmrtí upozorňuje na římskou baziliku jí zasvěcenou v roce 677.); Matthias, ep. Hierosolymitan (s. II); Barsimæus (s. III.); Bathildis (680); Aldegundis (asi 684); Armentarius (po roce 731); Theophilus Iuvenis (792); Adelelmus (1079); Franciscus Taylor (1621); Hyacintha de Mariscottis (1640); Sebastianus Valfré (1710 ); Paulus Hŏ Hyŏb (1840); Thomas Khuông (1860); David Galván (1915); Mucianus Maria (Aloysii) Wiaux (1917); Columba (Iosephus) Marmion (1923); Carmela García Moyón (1937); Sigismundus Pisarski (1943); Maria Bolognesi (1980)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.