Světci k nám hovoří...


sv. Barbora Ch'oe Yŏng-i

Barbara Ch'oe Yŏng-i

1. února, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1840

ŽIVOTOPIS

Narodila se v r. 1819 v Soulu. Provdala se za Karla Cho Shin-ch'ole, který byl sťat 26. 9. 1839. Sama pak byla sťata v Tangkogae u Soulu 1. 2. 1840.

Vedle dne svého úmrtí je připomínána i společnou památkou s dalšími 102 korejskými mučedníky 20. 9., se kterými byla papežem Janem Pavlem II. svatořečená 6. 5. 1984.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.