Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Marie Dominika Mantovani

Maria Dominica Mantovani

2. února, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1862

ŽIVOTOPIS

Narodila se 12. 11. 1862 v Castelleto di Brenzone v provincii Verona v Itálii. Z důvodu velké chudoby v rodině navštěvovala základní školu jen do 3. třídy. V dalších poznatcích jí pomáhala její vrozená inteligence a úsilí po poznání toho nejpotřebnějšího v životě.

V patnácti letech potkala o. Josefa Nascimbeniho (pam. 22. 1.), který se stal jejím duchovním vůdcem. Jím povzbuzena začala navštěvovat nemocné a předávat učení katechismu. Nakonec se stala jeho horlivou spolupracovnicí a díky Boží milosti, modlitbám a vedení tohoto kněze poznala, že je volaná k zasvěcenému životu. Proto 8. 12. 1886 udělala soukromý slib trvalého panenství, který vložila do Mariiných rukou. Pannou Marií se nechala vést a po jejím vzoru snažila se mít na mysli starost o duše, za které se její Syn obětoval.

Na podporu života ve farnosti, k napomáhání duchovnímu i hmotnému dobru lidí v nouzi založila v roce 1892 ve spolupráci s o. Josefem Nascimbenim a čtyřmi ženami skupinu malých sester Svaté Rodiny. V ní se sestry řídily pravidly třetího řádu sv. Františka a věnovaly se péči o nemocné. Vytvořily tak základ stejnojmenné pozdější kongregace, kterou v roce 1909 uznal papež Pius X.

Dominika Mantovani s novým jménem Maria Immaculáta se stala matkou představenou a spolusestrám byla příkladným vzorem pro život modlitby a důvěry v Marii Neposkvrněnou, u které vždy hledala potřebné rady a povzbuzení ke stále větší lásce vůči těm, kteří ji potřebují. Nikdy se nepovyšovala a vnímajíce velikost svého povolání pociťovala svou nedostatečnost a malé schopnosti. Přesto byla vzorem a obyvatele města se k ní přicházeli radit a načerpat útěchu, když se ocitali v nějakém problému.

S hlubokou vírou prý říkala, že Svatá rodina si ji vybrala za spoluzakladatelku díla, protože věděla, že Pán používá ty nejméně kvalifikované a neznámé nástroje pro konání velkých věcí. Vyzařovala pokoj a vyjadřovala přesvědčení, že tehdejší Institut malých sester Svaté Rodiny je dílo Boží a Bůh je bude zajišťovat a vést.

Sestry díky její duchovní a apoštolské formaci i jejímu charisma ji následovaly ve službě chudým a potřebným na vesnicích, kde předávaly náboženskou výuku farníkům, pomáhaly nemocným i starým lidem v jejich domovech a také pracovaly s dětmi v mateřských školách.

Matka Maria Immaculáta Mantovani zemřela v 71 letech.

K jejímu blahořečení 27. 4. 2003 přispěl zázrak z roku 1999, kterým bylo uzdravení jednodenní holčičky v Bahía Blanca v Argentině, která pádem z nemocničního lůžka utrpěla zranění hlavy s vážným poškozením mozku a upadla do kómatu. Jako zázrak, vedoucí ke svatořečení 15. 5. 2022 papežem Františkem, je uváděno uzdravení 11leté dívky, která při epileptickém stavu upadla do kómatu, zastavilo se jí srdce, přestala dýchat, došlo k akutnímu respiračnímu selhání. Je uváděna infekce pacienta s myelomeningokélou, odvozeným hydrocefalem a paraplegií dolních končetin v roce 2011 opět v Bahía Blanca v Argentině.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Præsentatiónis Dómini; Flosculus (asi 500); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Catharina de´Ricci (1590); Ioanna de Lestonnac (1640); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Stephanus Bellesini (1840); Ioannes Theophanes Vénard (1861); Aloysius Alexander Alphonse Brisson (1908); Benedictus Daswa Tshimangadzo (1990); Andreas Carolus Ferrari (1921); Maria Dominica Mantovani (1862); Maria Catharina Kasper (1898)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.