Světci k nám hovoří...


blah. Louis Alexandr Alfons Brisson

Aloysius Alexander Alphonse Brisson

2. února, připomínka
Postavení:kněz OSFS, spoluzakladatel oblátek
Úmrtí:1908

ŽIVOTOPIS

Narodil se 23. 6. 1817 v Plancy ležící 40 km od Troyes ve Francii. Vlivem zbožné matky začal hořet láskou k eucharistii už v dětství a projevoval k ní velkou oddanost. Jakmile to bylo možné, vstoupil do semináře v Troyes. Kněžské svěcení zde přijal 19. 12. 1840 a o tři dny později slavil primiční mši svatou ve svém rodišti. Brzy poté se stal kaplanem kláštera sester Navštívení v Troyes. Zde se seznámil s matkou Marií Chappuis de Sales, která ho přiměla ke spolupráci a k založení dvou řeholních institutů. Jednalo se o sestry oblátky sv. Františka de Sales a o obláty, tedy o skupinu kněží, jakou chtěl založit před staletími sv. František Saleský. Matka Maria de Sales se otci Brissonovi svěřila se svými návrhy a prý mu také v roce 1843 napsala: „Spasitel říká, abychom šli a byli misionáři mezi našimi bratry; šli bez peněženky a bez hole…“, tak se otec Brisson vzepřel. Pán ho však 24. 2. 1845 osobně přesvědčil, takže návrh přijal.

Mimo jiné, vzhledem k atributu, stojí za pozornost, že byl vynálezcem. Vynikl dílem astronomických hodin s přesností, pro kterou je později studovali inženýři NASA.

Otec Louis Brisson vedl katolické sdružení sv. Františka Saleského a pro mladé dělníky z továrny založil čtyři školy i s náboženským vzděláváním. To v roce 1868 přispělo ve spolupráci s Léonii Aviat Františkou Sales (pam. 10.1.) k založení sester oblátek. Otec Brisson v roce 1871 přeměnil školu Saint-Etienne na Collegio di San Bernardo s uskutečňováním úmyslu založení oblátů San Francesco de Sales (OSFS).

Otec Louis a pět dalších kněží 27. 8. 1876 složili jako obláti svatého Františka Saleského řeholní sliby.

Papež Lev XIII. pak v roce 1897 definitivním dekretem tyto obláty schválil. Velmi bolestná byla pro otce Brissona vzpomínka na perzekuci Francouzské revoluce s vyhnáním jeho řeholních řádů a zabavením jejich majetku. Tehdy řekl: „Když se všechno zdá ztracené a každý ztratil naději, dojde k tomu, že Pán ukáže svou moc a svou autoritu. Potom bude všem jasné, že konečné rozhodnutí je pouze v jeho rukou a že nejsme schopni nic udělat".

Zemřel v 91 letech. Blahořečený byl 22. 9. 2012 v Troyes, kde slavnosti předsedal kardinál Angela Amato z pověření papeže Benedikta XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Præsentatiónis Dómini; Flosculus (asi 500); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Catharina de´Ricci (1590); Ioanna de Lestonnac (1640); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Stephanus Bellesini (1840); Ioannes Theophanes Vénard (1861); Aloysius Alexander Alphonse Brisson (1908); Benedictus Daswa Tshimangadzo (1990); Andreas Carolus Ferrari (1921); Maria Dominica Mantovani (1862); Maria Catharina Kasper (1898)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.