Světci k nám hovoří...


blah. Benedikt Daswa Tshimangadzo

Benedictus Daswa Tshimangadzo

2. února, připomínka
Postavení:laik, mučedník
Úmrtí:1990

ŽIVOTOPIS

Narodil se 16. 6. 1946 v Mbahe v jihoafrické provincii Limpopo jako Samuel Daswa. Jeho rodiče patřili ke kmeni Lemba, který se řídil židovskými rituály a zákony. V době, kdy navštěvoval střední školu, mu zemřel otec. Byl pak na návštěvě u svého strýce v Johannesburgu a seznámil se zde s katolickou vírou. Každou neděli navštěvoval výuku katechismu a v roce 1963 přijal křest a jméno Benedikt, které si vybral pro vzor sv. Benedikta z Nursie, jehož si zvolil za patrona.

Rozhodl se pro učitelské povolání, ve kterém viděl své poslání. Po dokončení studií se v roce 1973 stal učitelem a katechetou. Později i ředitelem školy. Školu však mnoho rodičů nepovažovalo za potřebnou, a proto je chodil přesvědčovat, aby děti do školy posílali. Uvádí se, že měl s rodinami dobré vztahy. Ty, které byly v nouzi, dokonce podporoval. Asi v roce 1978 se oženil s nepokřtěnou Shadi Evelyn Monyai, která křest přijala asi do dvou let a zároveň bylo jejich manželství posvěceno svátostným obřadem. Spolu měli celkem 8 dětí, na jejichž výchově Benediktovi velmi záleželo. Něčím neobvyklým bylo to, že své ženě pomáhal s domácími pracemi. Podílel se také na stavbě kostela a měl velmi pevný postoj k tomu, co se příčilo víře. Patřila mezi to především magie, která byla v jeho kraji tak zakořeněná, že se kvůli ní stal ve 43 letech mučedníkem.

Velký počet obyvatel byli analfabeti ovlivňováni čaroději, kteří je dokázali přivést i k vraždám. Benedikt byl důsledný a nebylo to snadné. Jako zakladatel jednoho fotbalového klubu se již před sňatkem s tímto klubem rozešel, protože jeho členové se v případě prohraného zápasu obraceli k mágům. Ti byli lživými vůdci lidu, který je poslouchal pro svou nevzdělanost. V roce 1990 došlo v rodném kraji Benedikta k více pohromám vlivem nepříznivého počasí. Starší obce při hledání viníka se rozhodli, že každý obyvatel se musí za poplatek zajišťovaný členy rady podrobit magickému vyšetření uzdravovatele, jeho soudu, aby se takové pohromy neopakovaly. Katolický ředitel školy s něčím takovým nemohl souhlasit, a proto odmítl nejen za čarodějem jít, ale i ho platit. Vysvětloval, že přírodní jevy nemůže žádný čaroděj ovlivnit.

Pak se stalo, že 2.2. při návratu autem domů mu ležel v cestě strom. Musel zastavit a začaly na něj létat kameny z rukou těch, kteří se řídili odlišnými názory. Zraněný se jim snažil utéci a prý neúspěšně se skrýt v nejbližší chýši. Podle svědectví, když před ním stanul muž s hůlkou, který se zaměřil na jeho lebku, Benedikt jen pronesl slova: "Pane, do tvých rukou odevzdávám svého ducha". Na jeho hlavu nakonec nalili vařící vodu.

Při pozdějším vyšetřování zločinu všechny zadržené propustili „pro nedostatek důkazů“. Rodina vrahům odpustila.

Benedikt Daswa Tshimangadzo byl blahořečený 13. 9. 2015 v Limpopo, kde beatifikační bohoslužbě předsedal kardinál Angelo Amato z pověření papeže Františka.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Præsentatiónis Dómini; Flosculus (asi 500); Laurentius, ep. Cantuarien (619); Burchardus, ep. Herbipolitan (754); Simon Fidati de Cassia (1348); Petrus Cambiani de Ruffia (1365); Catharina de´Ricci (1590); Ioanna de Lestonnac (1640); Nicolaus Saggio de Langobardis (1709); Stephanus Bellesini (1840); Ioannes Theophanes Vénard (1861); Aloysius Alexander Alphonse Brisson (1908); Benedictus Daswa Tshimangadzo (1990); Andreas Carolus Ferrari (1921); Maria Dominica Mantovani (1862); Maria Catharina Kasper (1898)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.