Světci k nám hovoří...


sv. Jan de Triora (Fr. Maria) Lantrua

Ioannes de Triora (Franciscus Maria) Lantrua

7. února, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1816

ŽIVOTOPIS

Narodil se 15. 3. 1760 v Molini di Triora u Barnabites v Porto Maurizio (dnes provinční město Imperia) v Itálii. Po studiu v tomto městě navštívil Řím, kde se setkal s provinciálem františkánů. Pod vlivem tohoto setkání v roce 1777 vstoupil do řádu a přijal jméno Jan. Po přijetí kněžského svěcení v roce 1784 působil jako učitel v různých klášterech, zvláště v Tarquinii, odkud je vyobrazení jeho mučednické smrti v Číně. Tam odjel v roce 1799. Po přípravném období v Macau začal působit v provincii Henan / Honan.

V roce 1815 se o jeho činnosti doslechl mandarin a na jeho pokyn byl v červenci s několika čínskými věřícími zatčen, mučen a vězněn. Nepřistoupil na nabídku vzdát se své víry, a proto byl v únoru následujícího roku odveden na popraviště k mučednické smrti.

Jeho tělesné ostatky byly dopraveny do katedrály sv. Pavla v Macau a odtud později do baziliky Panny Marie (in Aracoeli) na vrcholu Kapitolu Říma. V místě jeho rodného domu v Molini di Triora stojí jemu zasvěcený kostel. V jeho blízkosti jej připomíná socha (Foto: Davida Papalini).

Papežem Lvem XIII. byl blahořečený 27. 5. 1900 a papežem Janem Pavlem II. svatořečený 1. 10. 2000 ve skupině 120 mučedníků v Číně připomínaných společnou památkou 9. 7.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximus, ep. Nolan. (s. III.); Parthenius, ep. Lampsacen (s. IV.); Moyses, solitarius (asi 389); Iuliana, vidua florentina (s. IV.); Laurentius, ep. Sipontin. (asi 545); Gulielmus de Leaval (s. VII.); Richardus, peregrinus (asi 720); Lucas Iunior, eremita (955); Riccerius (1236); Antonius de Stronconio (1461); Thomas Sherwood (1578); Iacobus Salès et Gulielmus Saultemouche (1593); Ægidius Maria a Sancto Ioseph (Franciscus) Pontillo (1812); Ioannes de Triora (Franciscus Maria) Lantrua (1816); Rosalia (Ioanna Maria) Rendu, virgo (1856); Maria a Providentia (Eugenia); Smet (1871); Pius Pp IX. (1878); Anna Maria Adorni Botti (1893 ); Ludovica Clara Szczęsna (1916); Anselmus Polanco et Philippus Ripoll (1939); Adalbertus Nierychlewski (1942); Alaphridus Cremonesi (1953); Petrus Verhun (1957)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.