Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Daniel Brottier

Daniel Brottier

28. února, připomínka
Postavení:kněz, řeholník CSSp
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 7. září roku 1876 ve Ferté-Saint-Cyr, ve Francii. V 26 letech odešel jako misionář do Senegalu a v Dakaru se obětavě staral o mládež. V roce 1911 těžce onemocněl a vrátil se proto do Francie. Od roku 1923 až do své smrti se věnoval dílu sirotčinců z Auteuil, které za jeho vedení mimořádně vzkvétalo. Jeho následovníci pečují o tisíce mladistvých z celého světa.

Blahořečen byl papežem Janem Pavlem II. 25. listopadu 1984.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Romanus, abbas in monte Iura (463); Hilarius, Pp (468); Daniel Brottier (1936); martyres Alexandri (262); Marana et Cyra (s. V.); Oswaldus, ep. Vigornien (992); Antonia de Florentia (1472); Timotheus Trojanowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.