Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Antonia de Florentia

29. února, připomínka
Úmrtí:1472Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Oswaldus, ep. Vigornien (992); Antonia de Florentia (1472)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský