Světci k nám hovoří...


sv. Ceada

Ceadda

2. března, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:672

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Northumbrie na severu dnešní Anglie a byl Adianovým žákem. Jeho bratr a pozdější světec Ced založil opatství v Lastinghamu v Yorkshiru. Tam byl opatem a když se stal biskupem východních Sasů, Ceada se stal jeho nástupcem. Odtud byl povolán na biskupský stolec do Yorku, ale v roce 669 Theodor z Canterbury zjistil, že Ceada nebyl právoplatně vysvěcen, a proto jej odvolal. Ceada rozhodnutí přijal v pokoře a vrátil se do Lastinghamu k životu v pokání. Theodor jej později znovu s řádným vysvěcením povýšil do biskupského úřadu, a to v Mercians se sídlem v Lichfieldu. Biskup Ceada ve svém úřadu vystupoval skromně a po diecézi cestoval pěšky. Snažil se pomáhat všem potřebným a šířil kolem sebe lásku a porozumění. Po necelých třech letech zemřel v Lichfieldu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ceadda (672); Carolus Bonus, martyr (1127); Troadius (251); Angela a Cruce Guerrero González (1932); Agnes, abbatissa Pragen (asi 1282)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.