Světci k nám hovoří...


blah. Karel Bonus

Carolus Bonus, martyr

2. března, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1127

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 1084 jako syn dánského krále Knuta (Kanuta - pam. 10. 7.) a Adély. Vynikal ve zbožnosti a v úsilí a o spravedlnost. Byl poutníkem do Svaté země a po návratu, ve 35 letech, se stal flanderským panovníkem. Usiloval o všeobecný mír, podporoval slabé, duchovní a kláštery. Lidem byl milován a nazýván Dobrotivým, ale političtí protivníci se ho snažili opakovaně svrhnout. Nakonec po osmi letech vlády byl zavražděn při mši svaté v kostele sv. Donaciána v Bruggách na území dnešní Belgie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ceadda (672); Carolus Bonus, martyr (1127); Troadius (251); Angela a Cruce Guerrero González (1932); Agnes, abbatissa Pragen (asi 1282)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.