Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-


blah. Karel Bonus
Carolus Bonus, martyr

2. března, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1127

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 1084 jako syn dánského krále Knuda a Adély. Vynikal ve zbožnosti a v úsilí a o spravedlnost. Byl poutníkem do Svaté země a po návratu, ve 35 letech, se stal flanderským panovníkem. Usiloval o všeobecný mír, podporoval slabé, duchovní a kláštery. Lidem byl milován a nazýván Dobrotivým, ale političtí protivníci se ho snažili opakovaně svrhnout. Nakonec po osmi letech vlády byl zavražděn při mši svaté v kostele sv. Donaciána v Bruggách na území Belgie.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ceadda (672); Carolus Bonus, martyr (1127); Troadius (251); Angela a Cruce Guerrero González (1932); Agnes, abbatissa Pragen (ca. 1282)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský