Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Pascal I.
Paschalis Pp I.

11. února, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:824

ŽIVOTOPIS

Od dětství vyrůstal v lateránské škole mezi benediktiny, do jejichž řádu také vstoupil. Stal se knězem a Lvem III. byl jmenován opatem kláštera sv. Štěpána. Byl šťastný, když mohl pro druhé vykonávat dobro a obdarovávat potřebné.

24. 1. 817 byl už jako kardinál zvolen papežem a hned následujícího dne vysvěcen na biskupa. Téměř okamžitě poprosil císaře Ludvíka Zbožného, aby stejnou smlouvu, jakou učinili císařové s jeho předchůdci, i s ním znova potvrdil. Dále se ujal opravy katakomb, které byly již ve špatném stavu. Ostatky 2300 mučedníků nechal uložit v chrámu sv. Praxedy.

Císařův syn Lothar byl jmenován spolucísařem a králem Itálie a r. 823 byl v chrámu sv. Petra papežem slavnostně korunován na císaře. Pascal I. se přičiňoval o pokřesťanštění severních národů Evropy a všem křesťanům ve svém listě doporučil podporovat misionáře vyslané do Dánska. Po Pascalovi zůstaly v Římě mnohé stavitelské a umělecké památky. Ostatky sv. Cecilie uložil v novém kostele v Zátibeří a obnovil i basiliku P. Marie Sněžné.

Zemřel po delší nemoci a byl pohřben v chrámu sv. Praxedy.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Lourdes; Gregorius Pp II. (731); Paschalis Pp I. (824); Soteris (ca. 304); martyres in Numidia (s. IV in.); Castrensis (s. inc.); Secundinus, ep. in Apulia (s. V/VI); Severinus, abbas Agaunen. (s. VI); Ardanus (1066); Tobias (Franciscus); Borras Romeu (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský