Světci k nám hovoří...


Antonius Cauleas

12. února, připomínka
Úmrtí:901


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Benedictus, abbas Anione (821); Eulalia, virgo et m. in Hispania, in. s. IV (s. IV.); martyres Abitinenses (Carthagine) (304); Meletius, ep. Antiochen (381); Antonius Cauleas (901); Humbelina (1136); Ludanus (1202); Thomas Hemmerford, Iacobus Fenn, Ioannes Nutter, Ioannes Munden et Georgius Haydock (1584)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.