Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-5. ledna, připomínka
Úmrtí:s. VIPřehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eduardus Confessor (1066); Gerlacus (1165); Petrus Bonilli (1935); (s. VI); Carolus a Sancto Andrea (Ioannes Andreas) Houben (1893); Convoio (868); Deogratias, ep. Carthaginen. (457/458); Franciscus Peltier, Iacobus Ledoyen et Petrus Tessier (1794); Genovefa Torres Morales (1956); Iacobus Ledoyen (1794); Ioannes Nepomucenus Neumann (1860); Marcellina Darowska (1911); Maria Repetto (1890); Petrus Tessier (1794); Rogerius, presb. (1237); Syncletica (s. IV)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský