Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Jan Garcia
Ioannes Baptista a Conceptione Garcia

14. února, připomínka
Postavení:řeholník OSST
Úmrtí:1613

ŽIVOTOPIS

Narodil se 10. 7. 1561 ve Španělsku. Stal se knězem a členem řádu trinitářů. Vlastní jméno Jan Garcia Jijón zaměnil za řeholní Jan Křtitel od Početí. Stal se jedním z nejžádanějších kazatelů své doby a v roce 1594 spoluzakladatelem reformované větve svého řádu - "bosých trinitářů." Jejího schválení se mu dostalo od papeže Klementa VIII., když se k němu dostal do Říma v r.1599. O šest let později se stal prvním provinciálem. K založení ženské větve řádu došlo v Granadě roku 1612. Jan Křtitel od Početí Garcia zemřel v Córdobě.

Kanonizován byl 25. května 1975.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Valentinus, m. Romæ (století neznámé); Ioannes Baptista a Conceptione Garcia (1613); Bassianus, Tonionus, Protus, Lucius, Cyrion, Agatho, Moyses, Dionysius et Ammonius (s. inc.); Cyrillus et Methodius (869 et c. 885); Vitalis, m. in Umbria (s. inc.); Zeno, m. Romæ (s. inc.); Eleuchadius (s. III.); Auxentius, archimandrita (s. V.); Nostrianus (ca. 450); Antoninus, abbas (ca. 830); Vincentius Vilar David (1937); Cyrillus et Methodius (869 a 885)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský