Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Conon, hortulanus

5. března, připomínka
Úmrtí:ca. 250Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Theophilus, ep. Cæsarien (195); Phocas (ca. s. IV.); Gerasimus, abbas (475); Ioannes Iosephus a Cruce (Carolus); Gaetano (1734); Conon, hortulanus (ca. 250); Lucius Pp (254); Hadrianus, m. in Palæstina (309); Kieranus (530); Virgilius, ep. Arelaten (ca. 618); Ieremias de Valachia (Ioannes); Kostistik (1625)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský