Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Dominik Savio

Dominicus Savio

9. března, připomínka
Postavení:student
Úmrtí:1857
Patron:mládeže a jejích skupin

ŽIVOTOPIS

Za svého duchovního vůdce si zvolil Jana Bosca, aby z něj učinil "krásný šat pro Boha". Měl žhavou touhu stát se svatým. V tom viděl Boží vůli. Naplněn láskou působil nevtíravým způsobem, byl milým společníkem, jenž vedl druhé k nebi. Měl rád skutky sebezáporu. Své oči držel na uzdě. Na dotaz, k čemu je má, odpověděl: "Abych jimi viděl Matku Boží, až mi Bůh dá milost vejít do nebe." K ní šířil úctu na zemi a ve svátosti oltářní se často spojoval s jejím Synem.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Z DOBRÉ LÁTKY, DOBRÉ ŠATY PRO BOHA

Narodil se 2. 4. 1842 v Riva de Chieri u Turína v Itálii do rodiny chudého kováře a švadleny. Měl deset sourozenců. Od pěti let ministroval, v sedmi poprvé přijal eucharistii. Tehdy si do zápisníku napsal heslo pro život: "Raději smrt než hřích."

Od devíti let chodil každý den 8 km pěšky do školy v Castelnuovu. Fyzicky byl slabý, jinak ale vytrvalý, učenlivý a pilný. Ve 12 letech se dostal do oratoře Dona Bosca v Turíně. Ten viděl jeho čistotu a bezúhonnost a řekl mu: "Jsi z dobrého materiálu, z dobré látky." Dominik na to: "A k čemu bude látka dobrá?" - "Uděláme z ní pěkné šaty a darujeme je Bohu," odpověděl Bosco. A Dominik konstatoval s prosbou: "Já jsem látka, buďte tedy vy krejčím." Za dobrého vedení Dominik mentálně rychle dozrával a předčil své vrstevníky. Vysloužil si jméno Savio, což znamená "Moudrý".

Při jedné slavnosti chtěl Don Bosco každému chlapci splnit přání. Dominik napsal své přání slovy: "Pomozte mi, abych se stal svatým." Don Bosco řekl: "Žádal jsi o hezký dárek. Na svatost je jeden recept. Jsou v něm pro tebe důležité tři přísady:

Veselost - to, co tě činí smutným, co tě zneklidňuje, odhoď pryč.

Plnění tvých školních a náboženských povinností - buď pozorný, dělej dobře úkoly, připravuj se studiem a modli se rád.

Dělej druhým dobro - vždy je někdo, kdo potřebuje tvou pomoc, kdo je vedle tebe. Podej mu pomocnou ruku, i když tě to bude něco stát. A když dobře tyto tři věci smícháš staneš se svatým.

A Dominik rozdával radost, jak jen mohl, dobře se učil a rád zůstával dlouho u modlitby. Zde je několik ukázek, jak pomáhal.

Uslyšel jednoho člověka škaredě nadávat a klít. Aby jeho proklínání přerušil, tak se přiblížil a s nevinným výrazem se zeptal na adresu jejich oratoria. Neznámý se zarazil, nevěděl. Dominik pokračoval druhou prosbou: "Mohl byste mi udělat jinou velkou laskavost, kdybyste už neklel a nebral nadarmo Boží jméno."

Stalo se, že kněz nesl Nejsvětější svátost, Dominik poklekl a vedle něj byl voják, který se k tomu neměl. Dominik před něj roztáhl svůj kapesník, a tak jej beze slov přiměl také pokleknout.

Když mezi hochy začal někdo špatně mluvit, Dominik do toho začal vyprávět nějaký vtip nebo veselý příběh. Jindy se stalo, že se dva hoši chystali na souboj kameny. Dominik se nabídl, že jim bude svědkem. V poslední chvíli na začátku souboje vytáhl z pod kabátu kříž a zvolal: "Prvním kamenem hoďte každý po mně!" - A souboj se nekonal, oba sokové porozuměli a smířili se.

Ke konci třetího roku v oratoriu Dona Bosca začal Dominik výrazněji slábnout, takže nestačil ani na hry s ostatními, pak se musel vzdát i studia a cítil, že brzy zemře. Přijal i Boscovo rozhodnutí, aby se vrátil k rodičům. S kamarády se rozloučil zvoláním: "Na shledanou tam, kde budeme navždy s Pánem!"

Doma před smrtí ještě těšil zdrcené rodiče. Pak řekl: Sbohem tatínku! Ještě jsem nikdy nespatřil něco tak krásného, jako vidím teď." Po těch slovech tuberkulóza dovršila své dílo a Dominik vydechl naposled.

Blahořečen byl v roce 1950 a kanonizován 12. 6. 1954. V roce 1957 papež Pius XII. jej ustanovil patronem křesťanských studentů.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pohled na Dominika by nás každého mohl vést k úvaze, že není důležité, kdy zemřu, ale jak zemřu. A za ten závěr svého života se pomodlím desátek, který Tě Panno na nebe vzal.

Všemohoucí Bože, Ty nám posíláš své svaté a oni nás svým příkladem povzbuzují k lepšímu životu; veď nás, abychom svatého Dominika Savio nejen oslavovali, ale také se od něho stále učili. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(ze závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Francisca, religiosa romana (1440); Dominicus Savio (1857); martyres in Armenia XL cappadoces (320); Pacianus (asi 390); Bruno, ep. Querfurten (1009); Catharina de Bononia (1463)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.