Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Pacián
Pacianus

9. března, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:ca. 390

ŽIVOTOPIS

Byl španělským vynikajícím řečníkem a spisovatelem. Stal se biskupem v Barceloně. Od něj pochází tehdejší rčení: "Christianus mihi nomen, cathólicus vero cognómen" ("Mé jméno je křesťan, mé příjmení katolický"). Šlo o vyznání v době šíření bludu arianismu. Jeho blízký příbuzný byl prefektem císařské stráže.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Francisca, religiosa romana (1440); Dominicus Savio (1857); martyres in Armenia XL cappadoces (320); Pacianus (ca. 390); Bruno, ep. Querfurten (1009); Catharina de Bononia (1463)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský