Světci k nám hovoří...


sv. Bruno z Querfurtu

Bruno, ep. Querfurten

9. března, připomínka
Postavení:biskup, mučedník OSB
Úmrtí:1009
Patron:Pruska
Atributy:biskup, sekyra, osel s vakem

ŽIVOTOPIS

Pocházel z boční větve saského císařského rodu. V magdeburské škole byl spolužákem našeho svatého Vojtěcha a biskupa i dějepisce Dětmara. Po vystudování se stal v Magdeburgu kanovníkem a později dvorním kaplanem císaře Otty III. Roku 996-7 jej provázel na cestě do Říma. Vstoupil tam do kláštera sv. Bonifáce. V té době zemřel sv. Vojtěch a Bruno jej pak zatoužil následovat k pohanským národům. V Raveně se seznámil se sv. Romualdem a začal se podrobovat přísným pravidlům jeho Kamaldolské družiny. S jeho požehnáním a s požehnáním papeže Silvestra II. se vydal do Německa, kde byl posvěcen na biskupa.

Na apoštolskou cestu se vydal i s plnomocným pověřením císaře Jindřicha II. Jeho kroky vedly na Rus ke knížeti Vladimíru do Kyjeva a odtud obracet na víru národ Pečeněhů tureckého původu. Jim hlásal Krista s požehnaným výsledkem a roku 1008 dorazil k polskému králi Boleslavu Chrabrému, aby se tam přiučil slovanským jazykům a mohl Boží slovo bez problémů hlásat slovanským Polabanům.

Dříve se ale vydal k litevským Prusům stopami sv. Vojtěcha. Měl s sebou 18 druhů a začal se značným zdarem. Obrátil a pokřtil i krále Nethimera. Na prusko-ruském pomezí v Braunsbergu jej však tamní obyvatelé zavraždili i s jeho druhy. Na vyobrazení jeho smrti mu dva muži usekávají ruce a nohy sekerou.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Francisca, religiosa romana (1440); Dominicus Savio (1857); martyres in Armenia XL cappadoces (320); Pacianus (asi 390); Bruno, ep. Querfurten (1009); Catharina de Bononia (1463)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.