Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle


sv. Kateřina z Boloně
Catharina de Bononia

9. března, připomínka
Postavení:abatyše, mystička OSCI
Úmrtí:1463

ŽIVOTOPIS

Pochází z Boloně v Itálii, kde se narodila 8. 9. 1413 jako Kateřina de Vitro. Od dětství žila u dvora Niccoly III. d´Este ve Ferraře, kde byla společnicí princezny. Pak se připojila ke skupině terciářek, později žila nějakou dobu jako klariska v klášteře sv. Kláry ve Ferraře. Byla přívětivá, poslušná a zbožná. Roku 1456 byla poslána do Boloně, aby tam působila jako abatyše nového konventu klarisek Božského Těla. K sobě byla přísná, k podřízeným laskavá, žila odříkavě s velkou štědrostí k chudým. Je také známá její útrpnost se zatvrzelými hříšníky, za které se modlila a obětovala.

Měla talent pro kaligrafii a malování miniatur. Zůstal po ní breviář, který psala a vyzdobila, dále i řada děl v próze i ve verších. Po celý život mívala mystické zážitky a o svých zjeveních sepsala knížku. Její tělo zůstalo po smrti neporušené. Kanonizována byla roku 1712.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Francisca, religiosa romana (1440); Dominicus Savio (1857); martyres in Armenia XL cappadoces (320); Pacianus (ca. 390); Bruno, ep. Querfurten (1009); Catharina de Bononia (1463)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský