Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Marie Milleret de Brou

Maria Eugenia Milleret de Brou

10. března, připomínka
Postavení:zakladatelka řádu
Úmrtí:1898

ŽIVOTOPIS

Narodila se 26. 8. 1817 v Métách ve Francii. Vlastním jménem se jmenovala Marie Evženie Milleret. Za účelem křesťanské výchovy dívek roku 1834 založila Společnost sester od Nanebevzetí, nazývanou Asumpcionistky. Společnost byla schválena r. 1867 a potvrzena r. 1888. Rozšířily se po celé Evropě, Americe a dostaly se až na Filipíny. Marie Milleret de Brou zemřela v Paris-Auteuil a v roce 1975 byla blahořečená. Kanonizována byla 3. 6. 2007 papežem Benediktem XVI. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Ogilvie (1615); Simplicius Pp (483); Macarius, ep. Hierosolymitan (asi 325); Maria Eugenia Milleret de Brou (1898); Caius et Alexander (post 171); Victor, m. in Africa (s. inc.); Ioannes Ioseph Lataste (1869); Matthreus Elias Nieves del Castillo (1928)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.