Světci k nám hovoří...


sv. Karel ze Sezze

Carolus de Setia

6. ledna, připomínka
Postavení:františkánský mystik
Úmrtí:1670

ŽIVOTOPIS

Karel, narozený r. 1613, příjmením Melchiori, pocházel ze středoitalského venkova, ze Sezze. Bylo mu 22 let, když vstoupil do františkánského kláštera. Nic zvláštního není na tom, že tam postupně vykonával práce kuchaře, zahradníka, fortnýře, kostelníka, podobná praxe je v různých, zejména ovšem v klášterech s klauzurou i dnes. Podstatné je, že všude vynikal pokorou, zbožností i láskou k bližním. V lásce byl posilován zvláštní milostí prožívaného Kristova utrpení o němž nemluvil. Teprve když zemřel, objevili bratři na jeho boku stigmatickou ránu. Navenek nevynikal učeností, ale zanechal po sobě významné učení v řadě mystických spisů, jenž v klášteře napsal. Bylo mu dáno více poznání, takže předpověděl čtyřem kardinálům jejich budoucí zvolení za papeže. Jednalo se o Alexandra VII., Klementa IX., Klementa X., Klementa XI. Ten pak vydal dekret o heroickém stupni Karlových ctností, kterého o sto deset let později Lev XIII. blahořečil a jehož kanonizaci vyhlásil Jan XXIII. roku 1959.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Epiphania Domini; Iulianus et Basilissa, m. in Thebaide (s. IV.); Felix, ep. Nanneten (582); Macarius, abbas Herbipolitan (1153); Petrus Thomas, ep. Cpolitan (1366); Andreas Corsini (1373); Ioannes de Ribera (1611); Carolus de Setia (1670); Rita a Jesus Lopez de Almeida (1913); Raphaela Maria a Sacro Corde Porras Ayllón (1925); Andreas (Alaphridus) Bessette (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.