Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Didak de Gadibus López-Caamano

Didacus Iosephus de Gadibus (Franciscus Iosephus); López-Caama

24. března, připomínka
Postavení:kněz OFMCap
Úmrtí:1801

ŽIVOTOPIS

Pochází z Cadizu ve Španělsku, ze šlechtické rodiny. Tomu odpovídá i délka původního jména: Josef (-František) López-Caamano Texeiro Ulloa de Balcellar. Školou, v níž prospíval, byla zbožnost s rozjímavou modlitbou. Zcela opačně se to prý jevilo tam, kde šlo o zvládnutí věd, když se v 16 letech po oblečení františkánského hábitu a složení slibu pustil do studií teologie. Představení sevillského kláštera jeho přípravné snahy na poslání misionáře viděli černě. Přesto dosáhl kněžství a záhy se stal proslulým kazatelem, o němž se mluvilo s velkou úctou. Zájem o jeho slovo i osobu byl tak velký, že s ním prý musela chodit ochranka, aby ho lid, jemuž kázal pod širým nebem, neoškubal ve snaze odnést si něco na památku.

Pro své kazatelské schopnosti býval nazýván "Novým Pavlem" a pro obsah i "Kazatel nejsvětější Trojice". O jeho duševní touze se dovídáme z jeho dopisu duchovnímu rádci (Františku Xav. González). Napsal mu: "Dychtím po důvěrném, vroucím a nejvyšším spojení s Bohem, třeba v suchopáru, trpkém a smysly nepociťovaném. Chtěl bych ve světě konat úžasné divy! Chtěl bych noci prožívat v modlitbě bez potřeby spánku! Chtěl bych, aby se obrátili všichni, s kterými hovořím nebo na které pohlédnu. Chtěl bych, a vůbec, vím, co chci? Proto nic nenaplňuje mé srdce a domnívám se, že větší trýzní světců byla nenasytnost jejich srdce než to, že nedokázali dokonat to, co začali pro slávu Boží."

Bůh Didaka obdivuhodně vedl. Když Didak v Arundě onemocněl, měl srdečnou promluvu o Ukřižovaném, kterého měl ve zvláštní úctě. Zemřel ve věku 58 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Catharina de Suecia (1381); Didacus Iosephus de Gadibus (Franciscus Iosephus); López-Caama (1801); Timolaus, Dionysius duo, Pausis, Romulus, Alexander duo et Agapius (303); Secundulus (s. inc.); Maccarthemus (s. V); Ioannes de Baculo (1290); López-Caama (1801); Maria Karlowska (1935)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.