Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Lucie Filippini

Lucia Filippini

25. března, připomínka
Postavení:zakladatelka sdružení (na způsob kongregace)
Úmrtí:1732

ŽIVOTOPIS

Narodila se 13. 1. 1672 v Itálii poblíž Říma. V prvním roce přišla o matku a v sedmi letech jí zemřel otec. Od té doby ji vychovávali příbuzní. Modlitba a kostel se jí prý staly milejšími než dětské zábavy. Zajímala se hodně o náboženství a vynikala mimořádným intelektem. Ještě jí nebylo ani deset let, když si jejích schopností všiml duchovní správce a rozhodl se ji využít k vyučování katechismu mladších dětí. Bylo to něco nezvyklého, ale volba se ukázala jako oprávněná. Sám kardinál Marek Antonio Barbarigo se při jejím vyučování přesvědčil o mimořádném talentu malé Lucie, když slyšel, jak oduševněle vysvětlovala pravdy víry malým, pozorným posluchačům. Požádal pak její příbuzné o dovolení, aby se mohl postarat o její další formování. To se uskutečnilo v klášteře klarisek v Montefiascone, kde získala další vzdělání.

Kardinál Barbarigo plánoval, že s její pomocí zavede nový školský systém. Lucie tím nebyla nadšená, neboť si oblíbila ticho klášterních zdí. Z důvodu poslušnosti začala však vyučovat děti i učitelský dorost. Usilovala o to, aby výuka byla nástavbou křesťanské rodinné výchovy s praktickým příkladem výchovy k lásce, k sebezáporům a oběti. Studentky proto vodila do nemocnic, kde hovořily s trpícími a jim sloužily. Také pořádala duchovní cvičení, později chodila po kraji a konala misie. Za podpory kardinála Barbariga založila sdružení zbožných učitelek - filipínek (Maestre Pie Filippini). Členky společnosti se věnovaly křesťanské výchově dívek a Lucie byla jejich generální představenou. Papežem Klementem XI. byla pozvána do Říma a od něj pověřena k zakládání škol i tam. První školu v Římě otvírala v květnu 1707. Vyučovala také nastávající nevěsty, které připravovala pro život. Její sdružení bylo jako kongregace potvrzeno až po její smrti Klementem XIII. v roce 1760.

Od 55 let měla závažné onemocnění a poslední čtyři měsíce prožila jen na lůžku. Papež Pius XI. ji v roce 1926 blahořečil a r.1930 kanonizoval. Její kongregace má dnes přes tisíc členek v osmi zemích světa.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Annuntiatiónis Dómini; Lucia Filippini (1732); Dula (století neznámé); Everardus de Nellenburgo (1078); Hilarius Januszewski (1945); Hilarius Januszewski (1945); Latro bonus; Matrona, m. Thessalonicæ (s. inc.)); Mona (ca. 300); Hermelandus (ca. 720); Procopius, eremita (1053); Margarita Clitherow (1586); Iacobus Bird (1592); Iosaphata (Michaelina); Hordáshevska (1919); (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.