Světci k nám hovoří...


sv. Dula

Dula

25. března, připomínka
Postavení:služka a mučednice
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Pochází z chudé křesťanské rodiny v Nikomedii v Malé Asii. Stala se služkou jedné věřící paní, u které pilně pracovala a nějaký rok žila spokojeně. Pak v ní nalezl zalíbení pán domu, pohanský důstojník, který ji v nepřítomnosti manželky chtěl svést ke hříchu. Dula nabídku rázně odmítla a pohrozila vystoupením ze služby, kdyby se znovu měla opakovat. Při další příležitosti ji přišel pán znovu obtěžovat, a dokonce s vyhrůžkou smrti, pokud se mu nepoddá. Dula však byla rozhodnuta spíše přijmout smrt. Násilník se rozzuřil a namístě ji usmrtil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Annuntiatiónis Dómini; Lucia Filippini (1732); Dula (století neznámé); Everardus de Nellenburgo (1078); Hilarius Januszewski (1945); Hilarius Januszewski (1945); Latro bonus; Matrona, m. Thessalonicæ (s. inc.)); Mona (ca. 300); Hermelandus (ca. 720); Procopius, eremita (1053); Margarita Clitherow (1586); Iacobus Bird (1592); Iosaphata (Michaelina); Hordáshevska (1919); (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.