Světci k nám hovoří...


blah. Everard z Nellenburgu

Everardus de Nellenburgo

25. března, připomínka
Postavení:zakladatel kláštera OSB
Úmrtí:1078
Atributy:benediktin s vousem a modelem kláštera či kostela

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem r. 1010 na zámku Nellenburg u Stockachu v Německu. Oženil se jako hrabě s Idou a oba později zatoužili po řeholním životě. Everard se stal zakladatelem benediktinského kláštera Všech svatých v Schaffhausenu. Tam později založila klášter sv. Anežky i jeho manželka a sama se v něm stala řeholnicí. Everard odešel do Santiaga de Compostela, kde se stal pokorným benediktinem. Ve Španělsku také zemřel, ale hrob mají společný s manželkou v Schaffhausenu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Annuntiatiónis Dómini; Lucia Filippini (1732); Dula (století neznámé); Everardus de Nellenburgo (1078); Hilarius Januszewski (1945); Hilarius Januszewski (1945); Latro bonus; Matrona, m. Thessalonicæ (s. inc.)); Mona (ca. 300); Hermelandus (ca. 720); Procopius, eremita (1053); Margarita Clitherow (1586); Iacobus Bird (1592); Iosaphata (Michaelina); Hordáshevska (1919); (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.