Světci k nám hovoří...


blah. Hilarius Janusze

Hilarius Januszewski

25. března, připomínka
Postavení:kněz a mučedník OCarm
Úmrtí:1945

ŽIVOTOPIS

Pocházel z velmi chudé rodiny Mariana Januszewskiho a Mariany roz. Teilové. Narodil se 11. 6. 1907 v Krajenkách poblíž Tuchole v Polsku. Jeho křestní jméno bylo Pavel. V osmi letech se rodina přestěhovala do Greblinu. Později Pavel studoval na Institutu v Sucharech, ale studium z finančních důvodů přerušil. Za pomoci sestry učitelky studium třetí třídy gymnázia dokončil doma. Zbývající třídy mohl dokončit díky bratrům řádu michalitů v Pawlikowicích. Pak odešel do Krakova, kam se údajně stěhovala jejich rodina. Začal pracovat a zároveň navštěvoval korespondenční kurzy a pak s obtížemi, souvisejícími s chudobou, dosáhl i maturity.

Do řádu karmelitánů OC (Ordo Fratrum B.M.V. de Monte Carmelo) vstoupil 20. 9. 1927. S hábitem dostal nové jméno Hilarius. Noviciát prožil v Leopoli. Charakterizován byl jako tichý, osamělý a kontemplativní. Představení řádu mu umožnili další studium filosofie nejen v Krakově, ale i v Římě, kde složil věčné sliby. Tam následně vystudoval teologii a ve 27 letech se stal knězem.

Během následujícího roku získal lektorát z teologie a prémii pro nejlepší studenty Římské akademie. Ještě v roce 1935 se vrátil do Polska do konventu v Krakově a byl povolán za profesora dogmatiky i církevních dějin na institutu polské provincie v Krakově. O čtyři roky později se stal představeným komunity.

Za okupace byli v září 1940 z Karmelu odvezeni gestapem první čtyři bratři. Další byli zajati v prosinci a P. Hilarius se prý nabídl místo nejstaršího, který byl nemocen. (Z. Podlejski však jen uvádí, že byl zadržen po dalším působení ve funkci představeného.) Nejdříve byl vězněn v Montelupi a pak převezen do koncentračního tábora Sachsenchausen. V dubnu pokračovala jeho křížová cesta do Dachau, kde dostal číslo 27648. Povzbuzoval spoluvězně k naději do budoucnosti a svým příkladem je vedl k životu v modlitbě. Setkal se tam s dalšími karmelitány, mezi nimiž byl i Titus Brandsma a společně se modlívali. Když na baráku 25 vypukl tyfus, kněží se nabídli k ošetřování nemocných. Byl mezi nimi i Hilarius, který se po třech týdnech nakazil. Zemřel 25. 3., ve věku 37 let a byl spálen v tamním krematoriu.

Blahořečen byl 13. 6. 1999 mezi 108 polskými mučedníky druhé světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sollémnitas Annuntiatiónis Dómini; Lucia Filippini (1732); Dula (století neznámé); Everardus de Nellenburgo (1078); Hilarius Januszewski (1945); Hilarius Januszewski (1945); Latro bonus; Matrona, m. Thessalonicæ (s. inc.)); Mona (ca. 300); Hermelandus (ca. 720); Procopius, eremita (1053); Margarita Clitherow (1586); Iacobus Bird (1592); Iosaphata (Michaelina); Hordáshevska (1919); (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.