Světci k nám hovoří...


sv. Ludolf (Slavomil)

Ludolphus

29. března, připomínka
Postavení:biskup OPraem a mučedník
Úmrtí:1250

ŽIVOTOPIS

Pochází ze Saska. Podle spisu M. Liptovské žil nejprve v premonstrátském řádu, stal se knězem a v roce 1236 biskupem v Ratzeburgu (Ratiboři) v Německu. V modlitbách i slovech usiloval uchránit svou diecézi od bludů a cizích nedobrých vlivů. Vedl bezúhonný život a statečně obhajoval církevní práva. Vzepřel se svému vévodovi Albrechtu Saskému kvůli jeho neoprávněnému nároku na církevní majetek. Ten jej nechal uvěznit a ve vězení s ním zacházet tak zle, že na následky brzy po propuštění ve Wismaru zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ludolphus (1250); Bertholdus, miles (asi 1188); Eustasius, ep. Neapolitan (s. III.); Marcus, ep. Arethusius (364); Arrnogastus, Archinimus et Saturninus (ca. 462); Gulielmus Tempier (1197); Ioannes Hambley (1587)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.