Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Eustasius, ep. Neapolitan

29. března, připomínka
Úmrtí:s. III.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ludolphus (1250); Bertholdus, miles (ca. 1188); Eustasius, ep. Neapolitan (s. III.); Marcus, ep. Arethusius (364); Arrnogastus, Archinimus et Saturninus (ca. 462); Gulielmus Tempier (1197); Ioannes Hambley (1587)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský