Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

blah. Matouš z Agrigenta
Matthæus Guimerá

7. ledna, připomínka
Postavení:biskup OFM
Úmrtí:1451
Patron:sicilského Agrigenta
Atributy:františkánský hábit doplněný znaky biskupské hodnosti

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze sicilského Agrigenta, kde se narodil španělským rodičům. Ve Španělsku vystudoval teologii a vrátil se do Itálie, kde vstoupil do řádu observantů. Pak působil se sv. Bernardinem, pro něhož nadšeně pracoval. Zakládal konventy ve Španělsku (v Barceloně a Valencii) i v Itálii (v Syrakusách a Palermu na Sicílii). Přičiněním aragonského krále Alfonse V. byl roku 1443 jmenován biskupem v Agrigentu.

Zemřel v palermském klášteře, který založil k poctě Panny Marie. Roku 1767 byl blahořečen papežem Klementem XIII.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Raymundus de Penyafort (1275); Polyeuctus, m. in Armenia (asi 250); Lucianus, m. Nicomedić (312); Valentinus, ep. Rhćtić (asi 450); Crispinus, ep. Papien (467); Valentinianus (548); Tillo (asi 702); Cyrus, ep. Ruspen (714); Aldericus (856); Canutus Lavard (1137); Matthæus Guimerá (1451); Ambrosius Fernández (1620); beatorum martyrum tempore gallicae perturbationis (1793 až 1794); Maria Teresia (Ioanna) Haze (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský