Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Kanut Lavard
Canutus Lavard

7. ledna, připomínka
Postavení:král
Úmrtí:1137
Atributy:královské insignie, kyj či sekera, pramen

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Roskilde (západně od Kodaně) v Dánsku. Pro svůj královský původ byl poslán na dvůr saského vévody Lothara, aby si osvojil válečné umění i rytířské mravy. Titul krále dostal od císaře v roce 1129 a jako jeho vazal vládl Venedům. Vedle feudálního pořádku dbal na svém území o šíření křesťanství. Prince Magnuse i další šlechtice si znepřátelil křížovou výpravou do Smålandu. Svým úhlavním nepřítelem byl vlákán do lesa u Haraldstedu a zabit i s družinou.

Jeho ostatky byly, přičiněním syna, slavnostně přeneseny 25. 7. roku 1170 do benediktinského opatství v Ringstedu.

POZNÁMKA

překládáno též Knut či Kanut


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Raymundus de Penyafort (1275); Polyeuctus, m. in Armenia (asi 250); Lucianus, m. Nicomedić (312); Valentinus, ep. Rhćtić (asi 450); Crispinus, ep. Papien (467); Valentinianus (548); Tillo (asi 702); Cyrus, ep. Ruspen (714); Aldericus (856); Canutus Lavard (1137); Matthæus Guimerá (1451); Ambrosius Fernández (1620); beatorum martyrum tempore gallicae perturbationis (1793 až 1794); Maria Teresia (Ioanna) Haze (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský