Světci k nám hovoří...


sv. Pavlína

Paulina, religiosa

14. března, připomínka
Postavení:řeholnice
Úmrtí:1107

ŽIVOTOPIS

Pocházela z Durynska, vdala se a po smrti svého druhého manžela s několika přítelkyněmi vyhledaly v Durynském lese odlehlé místo ke společnému, Bohu zasvěcenému životu. Pavlína se svým synem Wernerem založila dvojitý benediktinský klášter Zell (zvaný Paulinzelle) a klášter Münsterschwarzach. Po nějakou dobu žila ve své cele a v roce 1107 odjela do Hirsau ve Schwarzwaldu. Při cestě onemocněla a v klášteře Münsterschwarzachu u Kitzingenu zemřela.

V roce 1122 byly její ostatky přeneseny do nového klášterního kostela, který nesl její jméno (Paulinzell) a stal se poutním místem. Svátek 14. 3. byl stanoven podle data přenesení jejích ostatků. V době konfliktu reformace v roce 1534 byl klášter rozpuštěn a kostel zničen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mathildis (968); Paulina, religiosa (1107); Eva Montis Cornelii (asi 1265); Alexander, m. Pidnæ (ca. 390); Lazarus, ep. Mediolanen (s. V); Leobinus (ca. 557); Iacobus Cusmano (1888)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.