Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Placid Riccardi

Placidus Riccardi

15. března, připomínka
Postavení:kněz, rektor OSB
Úmrtí:1915

ŽIVOTOPIS

Narodil se 24. 6. 1844 v Trevi v Itálii. S křestním jménem Tomáš prožil mládí v Umbrii. V roce 1866 vstoupil v Římě do benediktinského řádu a přijal jméno Placid. Za vyhýbání se vojenské službě byl 5. 11. 1870 uvězněn, ale se změnou situace již v dalším roce se mohl vrátit do Říma, kde 25. 3. přijal kněžské svěcení. V klášteře sv. Pavla Za hradbami působil jako novicmistr a od roku 1894 jako rektor v klášteře Farfa poblíž Říma, kde byl později nazván apoštolem Sabinů. Po těžkém onemocnění malárií prožil poslední léta v klášteře sv. Pavla Za hradbami v Římě a zemřel v březnu* 1915.

V roce 1925 prý byly jeho ostatky přeneseny do Farfy a blahořečen byl 5. 12 1954 papežem Piem XII.

POZNÁMKA

* Přesný den úmrtí se na mnoha místech udává odlišně. V martyrologiu je 14. 3. pravděpodobně překlepem a zemřel 15. 3. nebo 25. 3.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ludovica de Marillac (1660); Zacharias, Pp. (752); Leocritia (859); Artemidis Zatti (asi 1951); Menignus (ca. 250); Gulielmus Hart (1583); Sisebutus (1086); Clemens Maria Hofbauer (1820); Placidus Riccardi (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.