Světci k nám hovoří...


sv. Julián

Iulianus, m. in Cilicia

16. března, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Anazarby v Kilikii. Byl synem radního a stal se knězem. Za vlády Marciána byl uvězněn a protože odmítal obětovat modlám a požívat obětní dary, bylo mu obětované víno násilím lito do úst. Také i jiné obětní dary do něj násilím vpravili. Císařský náměstek se marně snažil přimět ho k odpadu od víry. Byl po celý rok vězněn v okovech, podstoupil muka ohněm a jeho tělo bylo drásané hřebeny. Nakonec byl zašitý do pytle, kde byl písek, hadi a štíři, a pohřben do moře. Po několika dnech bylo jeho tělo vyneseno vlnami na břeh a křesťané ho pochovali do hrobu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Heribertus (1021); Iulianus, m. in Cilicia (s. IV); Iulianus, m. in Cilicia (s. IV); Papas (s. IV); Eusebia, abbatissa (ca. 680); Ioannes Cacciafronte (1181); Ioannes Sordi seu Cacciafronte (1181); Ioannes Amias et Robertus Dalby (1589)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.