Světci k nám hovoří...


sv. Anselm

Anselmus, ep. Lucen

18. března, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1086

ŽIVOTOPIS

Biskupský úřad v Lucce přijal teprve od papeže. Pokus o dosazení za biskupa z rukou světského panovníka odmítl, protože v té věci uznával pouze pravomoc církve. Své pastýřské povinnosti konal věrně a s láskou. Měl vřelý vztah k Panně Marii. Snažil se reformovat společenství kanovníků, ti se však proti němu vzbouřili. On pak byl nucen se uchýlit na hrad Kanosse, patřící hraběnce Mechtildě a tam byl zpovědníkem. Napsal také spis "Obrana Řehoře VII.", jehož byl důvěrným přítelem. Je uváděno, že zemřel v Mantově.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cyrillus, ep. Hierosolymitan. et doctor Eccl. (asi 386); Eduardus, rex Anglorum (978); Anselmus, ep. Lucen (1086); Salvator de Horta Grionesos (1567); Martha (Amata); Le Bouteiller (1883); Alexander, ep. Hierosolymitan. (ca. 250); Frigdianus (ca. 588); Leobardus (ca. 593); Braulio (651); Ioannes Thules et Rogerius Wrenno (1616)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.