Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marta Le Bouteiller

Martha (Amata); Le Bouteiller

18. března, připomínka
Postavení:řeholnice
Úmrtí:1883

ŽIVOTOPIS

Narodila se 2. 12. 1816 v Percy v diecézi Coutances ve Francii. Pokřtěná byla Amáta Adéla. Měla dva starší a dva mladší sourozence. Rodiče byli malí zemědělci a tkalci. Otec jí zemřel, když byla ještě malá, a tak po nejzákladnějším školním vzdělání začala pomáhat matce živit rodinu. Každé ráno chodívala na mši svatou a pak pracovat jako služebná. Její touhou bylo stát se řeholnicí. Seznámila se s kongregací Sester křesťanských škol a 19. 3. 1841 byla přijata v mateřském domě kongregace v opatství Saint-Sauver-le-Vicomte. Abatyší tam byla zakladatelka Marie Magdalena Postelová. Po roce a půl Amáta oblékla řeholní šat a pod vedením novicmistrové Placidy Vielové se připravovala na sliby. Při praní prádla sklouzla v zimě do potoka a následkem toho jí otekly nohy, takže hrozilo ochrnutí. Pro obavy, že kvůli zdravotnímu stavu by mohla být propuštěná, svěřila se matce představené dosti pozdě. Matka ji však povzbudila v důvěře v Boha, obě se za uzdravení v noci modlily a ráno byly nohy vyléčené.

Po složení slibů, s řeholním jménem Marta, zprvu konala práce v kuchyni a potom polní práce, které jí byly blízké. Od r. 1855 měla na starosti sklep s přípravou a zajišťováním moštu a vína pro celou komunitu. Bývala stále šťastná a plná radosti, protože prožívala spojení s Nejsvětější Trojicí a při práci se modlila.

Je o ní psáno P. J. Němcem, že měla ducha mírnosti a prostoty i velkou lásku k pravdě. Byla tichá, nevtíravá a zdrženlivá až k hrdinskému stupni. Dobro konala ve skrytosti a celý život se snažila následovat příklad zakladatelky.

Mluvilo se o ní jako o "živé řeholi". - Ve stanovách bylo uváděno: "Spojené co nejtěsnějšími svazky lásky umiňujeme si, že budeme následovat chudého a poníženého Krista. Laskavost a pokora budou základem a pilířem této kongregace:"

Její nejmilejší místo bylo před svatostánkem. Své modlitby a skutky pokání snad nejčastěji konala za obrácení hříšníků a za duše v očistci.

Zemřela náhle na krvácení do mozku. V listopadu 1990 byla Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cyrillus, ep. Hierosolymitan. et doctor Eccl. (asi 386); Eduardus, rex Anglorum (978); Anselmus, ep. Lucen (1086); Salvator de Horta Grionesos (1567); Martha (Amata); Le Bouteiller (1883); Alexander, ep. Hierosolymitan. (ca. 250); Frigdianus (ca. 588); Leobardus (ca. 593); Braulio (651); Ioannes Thules et Rogerius Wrenno (1616)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.