Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
PŘEHLED SVĚTCŮ
Životopisy zpracoval Jan Chlumský


Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen,
Září, Říjen, Listopad, Prosinec


      Leden
1. ledna   Matka Boží, Panna Maria
sv. Justin
sv. Almachius
sv. Eugend
sv. Fulgencius
sv. Klárus
sv. Frodobert
sv. Vilém
sv. Odilo
blah. Hugolin
sv. Josef Maria Tomasi
blah. Jan a Renát Lego
sv. Vincenc Maria Strambi
blah. Valentin Paquay
sv. Zikmund Gorazdowski
blah. Jakub /Petr/ Cortasa Monclú a 3 spolubratři
blah. Alois Grozde (Luis Lojze)
blah. Marián Konopiński
Zdislava
2. ledna   sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
sv. Řehoř Naziánský a Basil Veliký
sv. Telesfor
sv. Argeus, Narcis a Marcelín
sv. Teodor
sv. Bladulf
sv. Jan Bonus ("Dobrý")
sv. Vincencián
sv. Mainchín
sv. Adalhard
sv. Airald
sv. Silvestr z Troiny
blah. Markolín Amanni
blah. Štěpánka Quinzani
blah. Vilém Repin a Vavřinec Bâtard
blah. Marie Anna /Ester/ Blondin-Sourreau
3. ledna   Nejsvětější jméno Ježíš
sv. Jenovéfa Pařížská
sv. Anteros
sv. Teopempt a Teonáš
sv. Gordius
sv. Daniel
sv. Teogenes
sv. Florencius
sv. Cyriak /Eliáš od Svaté rodiny/ Chavara
4. ledna   sv. Alžběta Anna Bayley Setonová
sv. Anděla de Fulginio
sv. Rigobert (Robert) z Remeše
5. ledna   sv. Eduard "Vyznavač"
sv. Gerlach
blah. Petr Bonilli
6. ledna   Zjevení Páně
sv. Ondřej Corsini
sv. Petr Thomas
sv. Karel ze Sezze
sv. Julián a Basilisa
sv. Jan de Ribera (Rivera)
7. ledna   sv. Rajmund z Penafortu
sv. Lucián
sv. Valentin z Récia
sv. Kanut Lavard
blah. Matouš z Agrigenta
blah. muč. z období Velké francouzské revoluce
blah. Marie Haze (Terezie od Božského Srdce)
8. ledna   sv. Severin
sv. Vavřinec Giustiniani
sv. Gudila
blah. Titus Zeman
9. ledna   sv. Hadrián
blah.Marie Le Clerc
sv. Marcelín
10. ledna   sv. Pavel "Poustevník" Thébský
sv. Agatho (Dobromil)
sv. Františka Salesia (Leonie) Aviat
sv. Miltiades
sv. Řehoř Nysský
blah. Řehoř X.
11. ledna   sv. Hygin
sv. Teodosius
sv. Paulin z Akvileje
ct. Marie Elekta
12. ledna   Křest Páně
sv. Alréd
sv. Arkadius
blah. Bernard z Corleone
sv. Probus (Pravoslav)
sv. Benedict Biscop Baducing
sv. Markéta Baurgeoysová
13. ledna   sv. Hilarius
sv. Bohumír (Gottfried) z Cappebergu
sv. Remigius z Remeše
sv. Kentigern
blah. Veronika Negroni de Binasco
14. ledna   sv. Nina (Kristina)
sv. Felix z Noly
sv. Makrína, babička Basilova
blah. Odorik Mattiuzzi de Portunaone
blah. Petr Donders
15. ledna   sv. Maur
sv. Arnold Janssen
sv. Serafim Sarovský
blah. Romedius z Tharu
sv. Jan Kalybita
blah. Mikuláš Gross
16. ledna   sv. Marcel I.
sv. Honorát z Arles
sv. Berard a druhové
17. ledna   sv. Antonín Veliký
sv. Roselína
sv. Sulpicius Pius
18. ledna   Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
sv. Markéta Uherská
sv. Priska
sv. Sukces, Pavel a Lucius
19. ledna   sv. Márius a Marta a jejich synové
sv. Makarius Veliký
sv. Makarius Alexandrijský
sv. Liberáta a Faustýna
20. ledna   sv. Fabián
sv. Šebestián
sv. Eutymius Veliký
blah. Cyprián Iwene Tansi
sv. Jindřich Uppsalský
sv. Eustochia Calafato
21. ledna   sv. Anežka Římská
sv. Meginrad
sv. Epifan z Pavie
sv. Albán Roe
22. ledna   sv. Vincenc ze Zaragozy
sv. Anastáz z Persie
sv. Vincenc Pallotti
blah. Laura (Carmen) Vicuna
blah. Vilém Josef (Guillaum Joseph) Chaminade
23. ledna   sv. Hildefons
sv. Emerenciána
24. ledna   sv. František Saleský
blah. Vilém Ireland
25. ledna   Obrácení sv. Pavla
sv. Ananiáš
sv. Juventin a Maximín
blah. Jindřich Suso
blah. Archangela Girlani
26. ledna   sv. Timotej
sv. Titus
sv. Pavla Římská
sv. Xenofon a Marie a synové
blah. Michael Kozal
27. ledna   sv. Anděla Mericiová
sv. Vitalián
sv. Jindřich de Ossó y Cervelolo
blah. Jiří Matulaitis
28. ledna   sv. Tomáš Akvinský
blah. Julián Maunoir
sv. Josef Freinademetz
29. ledna   sv. Sulpicius Severus
sv. Valerius
blah. Villana de Bottis
blah. Boleslava Lament
30. ledna   sv. Martina
sv. Batylda
sv. Aldegunda
sv. Hyacinta de Mariscottis
sv. Mucián Wiaux
blah. Kolumb Marmion
31. ledna   sv. Jan Bosco
sv. František Xaver M. Bianchi
sv. Marcela
sv. Geminián
blah. Ludvíka Albetroni