Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Probus (Pravoslav)
Probus

12. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:po 236

ŽIVOTOPIS

Jméno sv. Probuse se dochovalo na kamenu z 11. nebo 12. století v bazilice sv. Štěpána. Za vlády císaře Maximina Thrace působil snad prý ve Veroně. Ritmo Pipiniáno ho jmenuje s Mammem z Césareje a čtyřiceti mučedníky: Andronik a Probus... mučedníci z Anacarby. Po roce 1000 se vyskytuje záměna za biskupy. Oba světci jsou však ctěni již v VIII. století.

Nedostatek zpráv o těchto světcích a určité rozporné zprávy, které se nedají ověřit, vedlo komisi provádějící revizi světců z pověření Jana Pavla II. pravděpodobně k jejich vypuštění ze seznamu.

POZNÁMKA

V následujících třech letech po vydání martyrologia je světec v českých kalendářích dále uváděn u data 12. 1., což je považováno za důvod o něm informovat i přesto, že by v kalendářích být už neměl.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Baptismate Domini; Arcadius, m. in Mauretania (ca 304); Probus (po 236); Bernardus de Corleone (1667); Benedictus Biscop (ca 690); Tigrius et Eutropius (406); C (ca 529); Elredus (ca 1166); Ferreolus, . Gratianopolitan (ca 659); Martinus de Sancta Cruce (1203); Margarita Bourgeoys (1700); Antonius Foumier (1794); Petrus Franciscus Jamet (1845); Antonius Maria Pucci (1892); Nicolaus Bunkerd Kitbamrung (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský