Světci k nám hovoří...


sv. Šebestián

Sebastianus, m. Romæ

20. ledna, nezávazná památka
Postavení:mučedník
Úmrtí:začátkem s. IV.
Patron:hrnčířů, koželuhů, umírajících, vojáků, zahradníků.
Atributy:šípy, kterými je probodán obnažený voják, přivázaný ke stromu nebo sloupu

ŽIVOTOPIS

Šebestiánova matka byla z Milána, otec byl úředníkem v Narboně na jihu Francie. Není zcela jisté, na kterém z těchto dvou míst se Šebestián narodil. V Římě se stal důstojníkem císařské stráže.

Navštěvoval uvězněné křesťany, sytil je, těšil a povzbuzoval k vytrvalosti ve víře. Na utvrzení svých slov o ceně věčného života uzdravil z němoty Zoё, manželku kancléře, a obrátil na víru žalářníky, prefekta a další. Císař, když se dozvěděl, že Šebestián je křesťanem, rozkázal, aby svlečen byl přivázán ke sloupu a vojíni do něj stříleli šípy. Stalo se tak a vojíni jej pak v bezvědomí opustili. Irena, která jej chtěla pohřbít, zjistila že žije a ve svém domě jej ošetřila. Po uzdravení opět předstoupil před císaře, aby hájil křesťany, a žádal i po něm obrácení. Ten jej však dal v cirku zbičovat a dotlouci železnými sochory.

Jeho tělo bylo vhozeno do stoky, ale křesťané je nalezli a pohřbili v katakombách při Via Appia. Začátkem IV. století byl prostor u jeho hrobu rozšířen na kryptu, kterou schodištěm spojili s bazilikou a tu později přejmenovali podle tohoto světce.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

"Bože, dej nám ducha statečnosti, abychom podle příkladu svatého mučedníka Šebestiána poslouchali více Tebe než lidi. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen" (závěrečná Denní modlitba Církve)

POZNÁMKA

V roce 680 se za morové rány stal i ochráncem proti moru. Z toho důvodu bylo žádáno z více míst o části jeho ostatků. Zastavení moru r.1575 v Miláně a 1599 v Lisabonu se přičítá jeho přímluvě. Jeho i Fabiánův ostatek obdržel také chrám sv. Víta

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (začátkem s. IV.); Asclas (s. IV.); Neophytus (s.IV.); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (asi 1107); Henricus, ep. Upsalien (asi 1157); Eustochium Calafato (1485); Angelus Paoli (1720); Stephanus Min Kŭk-ka (1840); Basilius Antonius Maria Moreau (1873); Maria Christina ab Immaculata (Adalheidis) Brandow, virgo (1906); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.