Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Sulpicius Severus
Sulpicius Severus, ep.

29. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:591

ŽIVOTOPIS

Dospíval na královském dvoře v Galii. Byl prý pážetem, dosáhl vzdělání a podle martyrologia, než se stal biskupem v Bourges v Akvitánii, byl Galským senátorem. Jako biskup vynikal moudrostí, láskyplnou aktivní pastýřskou péčí i vytrvalou snahou o zavedení řádu. Toto na něm chválí svatý Řehoř Turonský.

Životopisy vyzdvihují jeho evangelizační schopnosti se zmínkou o obracení heretiků a židů, které vedl k prameni křesťanské víry. Vynikal jako ochránce a sjednotitel. Při budování kláštera dal na jeho bránu tři výzvy: "Bojuj za Boha." "Pomáhej chudým." "Pamatuj na svůj konec." Ty výzvy měly být směrnicemi duchovního života.

1. stát vždy na straně Boží - znamená usilovný boj proti hříchu, který nás staví na opačnou stranu.

2. láska k bližním musí být zjevná skutky a jde především o ty nejpotřebnější.

3. myšlenky na smrt, která je něco jako promocí života, představují významnou přípravou na okamžik definitivního předstoupení před Boha, který o mně všechno ví.

V některých životopisech je zmínka o tom, že napsal lidový životopis svatého Martina, kterým přispěl k rozvoji úcty k němu.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Přijmu tři směrnice moudrého a ctnostného biskupa z Bourges.

Všemohoucí a milosrdný Bože, děkuji Ti, žes poslal sv. Sulpicia Severa, aby přinesl světlo evangelia do světa potřebných, a prosíme Tě: pomáhej nám, abychom po jeho příkladu a dle jeho rad žili a vydávali svědectví i svým životem. Skrze Krista našeho Pána. Amen

POZNÁMKA

Martyrologium uvádí jen jednoho světce se jménem „Sulpicius Severus.“ Spisovatel životopisů svatých Isidor Vondruška píše o dvou, připomínaných týž den a sepsání životopisu sv. Martina uvádí u toho, který dle něj žil o 170 let dříve a napsal i „Dialogy“ a „Posvátné dějiny“ do roku 300. Historičnost dříve žijící osoby se zdá nezjistitelná. V některých legendách se stalo, že příběhy dvou osob se spojily v jednu, v jiných zase naopak. Jsou také světice téhož jména a ve stejný den připomínané, z nichž revize, o které je psáno v úvodních informacích, uznala pro uvedení v martyrologiu 2001 jen jednu z nich (např. z Jenovéf, Amálií..).


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sulpicius Severus, ep. (591); Valerius, ep. Treviren (s. III. ex.); Villana de Bottis (1361); Boleslava Maria Lament (1946); Sarbelius et Bebaia (ca. 250); Papias et Maurus (ca. s. III); Constantius, ep. Perusin (ca. s. III); Aphraates (ca. 378); Gilda Sapiens (570)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský