Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-


sv. Simeon a Anna
Simeon et Anna

3. února, připomínka
Postavení:proroci
Atributy:Dítě Boží

ŽIVOTOPIS

Tento svátek nás svými postavami a dějem vrací k svátku Obětování Páně, kdy jsme si připomínali vystoupení Simeona a Anny v jeruzalémském chrámu.

Simeon byl muž spravedlivý a bohabojný, kterému ve zjevení bylo slíbeno, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. Písmo o něm říká: "Duch Svatý byl s ním." Z vnuknutí sv. Ducha přišel do chrámu, když se P. Maria s Josefem chystali k obětování Ježíška jak předpisoval Zákon. V něm poznal Syna Božího, vzal jej do náručí a velebil Boha, jak můžeme číst u prvního svátku 3. 2. Předpověděl také, že Ježíš vyvolá boj v Izraeli i v celém lidstvu a bude k věčné spáse všem, kdo v něho uvěří, ale že bude i znamením, jemuž budou zatvrzelí hříšníci odpírat ke své zkáze.

Se Simeonem si připomínáme i prorokyni Annu. Písmo sv. o ní říká, že žila při chrámu a byla "dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilejšího věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami a v tu chvíli k nim (k svaté Rodině) přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma." ( Lk 2,36-38)


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Blasius, ep. et m. in Armenia (asi r. 320); Ansgarius (865); Simeon et Anna; Wereburga (asi 700); Ioannes Nelson (1578); Teridius et Remedius (s. IV /V); Lupicinus, ep. Lugdunen (s. V ex.); Adelinus (ca. 696); Berlindis (s. IX-X); Helinandus (post 1230); Maria a Sancto Ignatio (Claudina); Thévenet (1837); Maria Anna Rivier (1838); Maria Helena Stollenwerk (1900); Celerinus, Celerina, Laurentius et Ignatius (s. III); Leonius (s. IV)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský