Světci k nám hovoří...


Panna Maria Lurdská

Maria Virgo, de Lourdes

11. února, nezávazná památka

ŽIVOTOPIS

Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernadetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

NEDOTČENÁ HŘÍCHEM A PLNÁ LÁSKY K HŘÍŠNÍKŮM

Slavíme zjevení Panny Marie Lurdské, která se v Massabielle setkala s Bernadetou Soubirous celkem osmnáctkrát. Cílem bylo předat Bernadetě (připomínka 16. 4.) poselství, aby se lidé modlili a činili pokání za hříšníky. Byla to výzva k obrácení v zemi, kde nejvíce v té době vyhasínala víra a svobodní zednáři šířili liberalismus a podporovali uvolněnou morálku. Panna Maria prosí z Lurd i z pozdějších míst zjevení o "Pokání"- o obrácení. Nedotčená hříchem a plná lásky k hříšníkům si od nás přeje boj proti hříchu jako největšímu zlu. Zde můžeme vyčíst, že dokonalá láska k bližnímu sebou nese i zásadní postoj proti hříchu. V liberálním postoji ke hříchu není pravé lásky k bližnímu. Proto je nutné činit pokání, které je cestou k přijetí vykoupení.

To, co mnohé nejvíce přitahuje do Lurd, je léčivý pramen a zázračná uzdravení. Často se přehlíží, že nejzázračnějším uzdravením je uzdravení duše. Zázračný pramen je požehnaný prostředek. Mnozí poznávají, že důležitější je uzdravení duše než uzdravení těla. Obojím způsobem vede Panna Maria Lurdská ke Kristu, kterému vždy nechává přední místo. I k uzdravování tam dochází častěji při požehnání Nejsvětější svátostí.

Vraťme se nyní k vlastnímu zjevení. Lurdský pramen vytryskl až poté, co Bernadeta na pokyn Panny Marie v označeném místě vyhrabala holýma rukama hlínu, aby se napila a umyla. Všimněme si skrytého požadavku víry. Bernadeta věděla, že tam studánka nebyla, a přece dělala, co jí bylo řečeno, včetně umytí spíše blátem než vodou. Zde bylo 25. 2. naznačeno, že se má vody s vírou užívat k pití a k omývání.

O měsíc později, 25. 3. 1858, se Paní z Massabielle představila, jak bylo již opakovaně požadováno. Řekla: "Què soy l´immaculada Councepciou." - Jsem Neposkvrněné Početí. Tento její titul byl církví přijat o necelé čtyři roky dříve prohlášením článku víry o Neposkvrněném početí Panny Marie a zakotven v názvu slavnosti 8. 12. V Lurdech vidíme potvrzení tohoto dogmatu, které zároveň sloužilo Bernadetě, neznalé ani významu slova početí, k potvrzení její hodnověrnosti.

Poslední zjevení se uskutečnilo 16. 7. jako vždy s růžencem v ruce. Pro nás by to mělo být připomínkou, že skrze modlitbu růžence můžeme obdržet mnoho milostí a Božího požehnání, nejen pro sebe, ale i pro druhé.

Slavit památku Panny Marie Lurdské povolil papež Lev XIII. v roce 1891 a její oslavu na celou církev rozšířil v roce 1907 Pius X.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pomodlím se růženec za obrácení určitého hříšníka.

"Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni."

Modlitba MI (rytířů Neposkvrněné)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Lourdes; Soteris (asi 304); martyres in Numidia (začátkem IV. s.); Castrensis (století neznámé); Secundinus, ep. in Apulia (s. V./VI.); Severinus, abbas Agaunen. (s. VI.); Gregorius Pp II. (731); Paschalis Pp I. (824); Ardanus (1066); Petrus Maldonado Lucero (1937); Tobias (Franciscus); Borras Romeu (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.