Světci k nám hovoří...


Nejen pro přátele v rumunském Banátu v češtině a rumunštině

vysvětlení děje a významu mše svaté v homiliích kazatele Mons. Jozefa Haľka

Nu numai pentru prietenii din Banatul românesc în limba cehă și limba română

Explicația acțiunii și importanței sfintei liturghii în predicile predicatorului Mons. Jozef Haľko


a elaborat Ján Chlumský și Iosif Fickl cu alte scrieri ale autorului Ján Chlumský
připravili Jan Chlumský a Iosif Fickl s dalšími spisy autora J. Ch.

GESTA, SLOVA A SYMBOLY VE MŠI SVATÉ
GESTURI, CUVINTE ȘI SIBOLURI ÎN SFÂNTA LITURGHIE

Spisy autora J. Ch.

MODLITBY

RUGĂCIUNI

Observațiile și întrebările în limba română sunt posibile doar pe: monimex_f@yahoo.comBez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.