Světci k nám hovoří...


sv. Archip

Archippus

20. března, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:s. I.

ŽIVOTOPIS

Byl synem Filemona, jemuž psal apoštol Pavel list, který posílal po uprchlém otroku Onesimovi. Pocházel tedy z bohaté rodiny v Kolossách ve Frygii v Malé Asii. V jejich domě se shromažďovali křesťané. Archipovi rodiče Filemon a Appie byli za císaře Nerona bičováni, uzavřeni v jámě a zasypáni kamením. O Archipovi nemáme mnoho zpráv. V Kolosách byl knězem a nazván spolubojovníkem Pavlovým. Bylo mu od něj připomenuto, aby plnil povinnosti služby, kterou přijal, aby nepolevil v horlivosti, s níž začal.

Některé životopisy uvádějí, že byl přepaden během bohoslužby, vyveden ven, a protože se odmítl klanět se pohanské bohyni Artemidě, byl ještě s dalšími věřícími kamenován. Nakonec prý ho rozřezali noži na kousky. Způsob jeho mučednické smrti však není dostatečně doložen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Archippus (s. I.); Cuthbertus, ep. Lindisfarnen (687); Vulframnus (asi 700); Hippolytus Galantini (1619); Baptista Spagnoli (1516); Franciscus a Iesu Maria Ioseph Palau y Quer (1872); Iosephus Bilczewski, episcopus (1923); Paulus, Cyrillus et Alius (s. inc.); Urbicius (ca. 450); Martinus, ep. Bracaren (ca. 579); Nicetas, ep. Apollonien (733); artyres in Pal (797); Ambrosius Sansedoni (1287); Ioanna Véron (1794); Maria Iosepha a Corde Iesu Sancho de Guerra (1912); Ioannes Nepomucenus, m. Pragæ (1393)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.